Tuesday, 28 June 2016

Format Penilaian Juri/Dewan Hakim Perlombaan Tilawatil Qur'an - MTQ

Image result for lomba mtq

     
         Berikut contoh Format formulir Penilaian untuk juri atau dewan hakim pada perlombaan tilawatil Qur'an - MTQ, 

1. Penilaian Bidang Fashahah

PERLOMBAAN MUSABAQOH TILAWATIL QUR’AN (MTQ) PEMUDA/REMAJA
SE-KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 1437 H./ 2016 M.

FORMULIR PENILAIAN BIDANG FASHAHAH

Cabang :         Tilawah Al-Qur’an
Golongan:          Pemuda/Remaja

Nomor Peserta : ………                       Jenis    : Qari’/Qaro’ah *)
Gilirian                        : ………                       Babak : -
Golongan         : -                                Surat    : ……………….. ayat ............... hal …….

NO
JENIS
YANG
DINILAI
SALAH JALI
SALAH KHAFI
JUMLAH
PENGURANGAN
JALI + KHAFI
NILAI
AKHIR
KET
BEBERAPA
KALI
JUMLAH
BEBERAPA
KALI
JUMLAH
1.
Ahkam
Waqf wa al
Ibtida
.....   x   3


.....   x   1

2.
Mura’at al-
huruf wa al
Harakat
.....   x   3

.....   x   1

3.
Mura’at al
Kalimat wa al ayat
.....   x   3

.....   x   1

Nilai maks. 30
Nilai akhir =   30 - ………….. = ……………

                                                                       
                                                                                                            Minggu, 26 Juni 2016
*) Coret yang tidak perlu                                                                     Hakim Penilai


                                                                                                            ………………

2. Penilaian Bidang Irama dan Suara

PERLOMBAAN MUSABAQOH TILAWATIL QUR’AN (MTQ) PEMUDA/REMAJA
SE-KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 1437 H./ 2016 M.

FORMULIR PENILAIAN BIDANG IRAMA DAN SUARA

Cabang :         Tilawah Al-Qur’an
Golongan:          Pemuda/Remaja

Nomor Peserta : ………                       Jenis    : Qari’/Qaro’ah *)
Gilirian                        : ………                       Babak : -
Golongan         : -                                Surat    : ……………….. ayat ............... hal …….

NO
MATERI YANG
DINILAI
NILAI
PENGURANGAN
NILAI
JUMLAH
PEROLEHAN
CATATAN
MAK

MIN
1.
Irama dan Variasi (lagu
10

3
2.
Tempo bacaan/
Pengaturan Nafas
10
3

3.
Suara
10
3
Nilai Maks. :  30
Nilai Min.   :   9
Nilai akhir =   30 - ………….. = ……………


                                                                                                           
Minggu, 26 Juni 2016
*) Coret yang tidak perlu                                                                     Hakim Penilai


                                                                                                            ………………

 3. Penilaian Bidang Tajwid

PERLOMBAAN MUSABAQOH TILAWATIL QUR’AN (MTQ) PEMUDA/REMAJA
SE-KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 1437 H./ 2016 M.

FORMULIR PENILAIAN BIDANG TAJWID

Cabang :         Tilawah Al-Qur’an
Golongan:          Pemuda/Remaja

Nomor Peserta : ………                       Jenis    : Qari’/Qaro’ah *)
Gilirian                        : ………                       Babak : -
Golongan         : -                                Surat    : ……………….. ayat ............... hal …….

NO
JENIS YANG DINILAI
PENGURANGAN NILAI
JUMLAH
PENGURANGAN
CATATAN
1
2
3
4
5
6
1.
Makharij Al-Huruf
2.
Shifat Al-Huruf
3.
Ahkam Al-Huruf
4.
Ahkam Al-Mad
Wa Al-Qashr
5.
Tamam Al-Qira’at
Nilai Maks. = 25
Nilai akhir =   25 - ………….. = ……………
                                                                                                           
Minggu, 26 Juni 2016
*) Coret yang tidak perlu                                                                     Hakim Penilai
** Maksimal dikurangi 4 Point
     Untuk setiap pertanyaan
                                                                                                            ………………
loading...