Sunday, 18 September 2016

Berapa nishab dan zakat kambing atau domba?

Zakat Binatang Ternak (Kambing/Domba)
Image result for peternakan kambing
Zakat Kambing/Domba, Foto: infopeternakan.com
Pertanyaan
Berapa nishab dan zakat kambing atau domba?
Jawaban
Nishab kambing atau domba adalah 40 ekor. Artinya, jika seseorang telah memiliki 40 ekor kambing atau domba, ia sudah terkena wajib zakat. Berikut adalah table kadar zakat kambing atau domba berdasarkan hadits Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik.
Nishab dan Kadar Zakat Kambing
Nishab
Kadar Zakatnya
40 – 120 ekor
1 ekor kambing betina
121 – 200 ekor
2 ekor kambing betina
201 – 300 ekor
3 ekor kambing betina

Catatan: Jika jumlahnya lebih, maka setiap 100 ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing betina. Untuk domba dikeluarkan yang berumur satu tahun, sedangkan untuk kambing yang berumur 2 tahun.
Setiap jumlah kambing atau domba itu bertambah 100 ekor, zakatnya pun bertambah 1 ekor.


Source:
Al-Furqon Hasbi, 125 Masalah Zakat, (Solo: Tiga Serangkai, 2008)
M. Rizal Qasim, Pengalaman Fiqh 1, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri,  2009)
loading...