Wednesday, 7 December 2016

Bolehkah menunda mengeluarkan zakat mal?

Hukum Zakat Mal
Image result for zakat mal
Zakat Mal
foto: http://ibnumuna.org
Pertanyaan
Bolehkah menunda mengeluarkan zakat mal?
Jawaban
Penunaian zakat harus disalurkan pada saatnya dan tidak boleh ditunda-tunda. Harta zakat harus disalurkan secara langsung ketika telah genap satu tahun (haul) dan haram hukumnya menunda-nunda pengeluarannya. Hal ini berdasarkan firman Allah:
 وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ (141)
“ … dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya … “
(QS. Al-An’am: 141).

Hadits dari Uqbah bin Al-Harits:
صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَأَسْرَعَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ فَقُلْتُ أَوْ قِيْلَ لَهُ فَقَالَ كُنْتُ خَلَّفْتُ فِي الْبَيْتِ تِبْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ فَكَرِهْتُ أَنْ أُ بَيِّتَهُ  فَقَسَمْتُهُ.
Rasulullah Saw. shalat Ashar bersama kami, lalu beliau bergegas masuk ke dalam rumah dan lama tidak muncul-muncul maka aku menanyakannya. Maka beliau bersabda, “Didalam rumahku ada harta zakat maka aku benci kalau harta itu terus tersimpan di rumahku maka aku pun membagi-bagikannya” (HR. Bukhari).

Dalam sebuah hadits dari Aisyah r.a. bahwa ia mendengar Rasulullah Saw. bersabda:
مَا خَا لَطَتِ الصَّدَ قَةُ مَا لًا قَطُّ أِلَّا أَهْلَكَتْهُ.
“Tidaklah bercampur zakat terhadap harta kecuali zakat tersebut akan merusakkan harta” (HR. Baihaki).

Menurut Al-Humaidy dengan tambahan lafal, “Kendaanya seperti telah jatuh tempo kewajiban zakat atas hartamu, tetapi kamu tidak menunaikan zakatnya maka itu menjadi sebab hancurnya harta, baik yang halal maupun yang haram”.

Baca Juga:::
Source:
Al-FurqonHasbi, 125 Masalah Zakat, (Solo: TigaSerangkai, 2008)
Dan Berbagai Sumber …         
loading...