Saturday, 28 January 2017

Contoh Format Surat Permohonan Pendaftaran ORMAS/LSM di Kesbangpol Daerah

Nomor                :  I/PPO/JPRMI-BA/II/2016            
Lampiran             : 1 eks                                           
Perihal                 : Permohonan Pendaftaran Ormas       
          
Kepada Yth,
Bupati Banyuasin
c.q. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik
Kab. Banyuasin                  
                                                                                                           Di-
                                                                                                                    Tempat

Assalamua’laikum Wr, Wb
Dengan Hormat

Segala Puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada seluruh hamba. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam di atas permukaan bumi.

Sehubungan dengan telah dilantikanya pengurus daerah Jaringan Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (JPRMI) Kab. Banyuasin oleh pengurus wilayah JPRMI Provinsi sumsel pada tanggal 09 Oktober 2016 di Banyuasin, surat keputusan No. KU/SK/09.10.2016/JPRMI-SUMSEL. (Susunan Pengurus Terlampir), maka dengan ini kami mengajukan surat permohonan pendaftaran Organisasi Masyarakat, pengurus daerah Jaringan Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (JPRMI) Kab. Banyuasin kepada Bapak agar dapat didaftarkan dalam Daftar-daftar Organisasi Masyarakat (Ormas) Kabupaten Banyuasin.

Demikianlah surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan atas bantuannya kami haturkan terima kasih.Banyuasin, 1 Februari 2017
            Ketua Umum                                                              Sekretaris,
            JPRMI Kab. Banyuasin
 Iswahyudi, SH                                                           Herliansyah
Artikel Terkait:

loading...