Monday, 3 April 2017

Contoh : Surat Penggugat Kepada Pengadilan Tinggi Perkara Perdata Banding

Contoh : Format Surat Penggugat Kepada Pengadilan Tinggi Perkara Perdata Banding

                                                                                          Banyuasin, …………….. 2017
                                                                                          Kepada Yth.,
                                                                                          Bapak ketua Pengadilan Tinggi
                                                                                          Di-
                                                                                          Palembang

No.     : …./2017…./Pdt.
Hal     : Pemeriksaan Perkara Perdata
Lamp.            : 1 (satu) berkas perkara
              Perdata No. …../2017……/Pdt.
Dengan segala hormat,
Berdasarkan ini kami sampaikan kepada bapak ketua Pengadilan Tinggi di Palembang untuk diperiksa dalam tingkat banding, yaitu:
1.   Berkas perdara perdata No. ……/2017 ……./Pdt. Berikut salinan surat putusannya.
2.   Salinan catatan permohonan bandingan.
3.   Salinan laporan pemberitahuan permohonan banding kepada terbanding dalam perkara perdata antara ….. dahulu tergugat, sekarang pembanding, melawan ………. Dahulu penggugat, sekarang terbanding.
Adapun biaya untuk menyelenggarakan pemeriksaan dalam perkara ini pada tinggat banding sejumlah Rp …………, bersama ini kami kirimkan kepada bapak ketua.

Panitera Pengadilan Negeri tersebut


(…………………..)

Related Post:
loading...